Z ogromną radością przyjęliśmy wiadomość, że Lubuski Teatr w Zielonej Górze został wybrany na operatora programu Przestrzenie Sztuki Teatr 2024-2025.

23 maja 2024 r. rozstrzygnięte zostało postępowanie konkursowe na Operatorów programu Przestrzenie Sztuki Teatr 2024-2025. Program realizowany jest od 2020 roku przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego z funduszy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zgodnie z założeniami programu Przestrzenie Sztuki Teatr wyłonionych zostało pięć ośrodków, które otrzymają w tym i kolejnym roku po 450 000 złotych na realizację programów zawartych we wnioskach konkursowych.


Spośród nadesłanych zgłoszeń wybrano następujące ośrodki:

  1. Fabryka Sztuki w Łodzi

  2. Teatr Figur, Fundacja Działań Twórczych w Krakowie

  3. Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie

  4. Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie

  5. Lubuski Teatr w Zielonej Górze


Według przyjętego w tym roku regulaminu przy ocenie wniosków brane były pod uwagę następujące kryteria:
- zgodność przedstawionych programów z założeniami Przestrzeni Sztuki,
- uwzględnienie w nich potrzeb lokalnych artystów, specyfiki regionu, dotychczasowe doświadczenie wnioskodawcy,
- lokalizacja jego siedziby oraz pozostające w jego dyspozycji zasoby infrastrukturalne.
Ocena uwzględniała bardzo ważny dla programu regionalny aspekt – zwrócenie uwagi na lokalne środowiska artystów niezależnych, sytuację finansową i infrastrukturalną instytucji teatralnych w poszczególnych regionach, dostępność sztuki teatru.

 

Po więcej informacji zapraszamy na stronę Instytutu Teatralnego: https://www.instytut-teatralny.pl/.../wyniki-naboru-ps.../

 

logo Ministerstwa Kultury  i Dziedzictwa Narodowego

logotyp Instytutu Teatralnego