Dziś (09.11.22r.) w Lubuskim Teatrze odbyła się konferencja prasowa poświęcona projektowi "Kultura bez barier". W ramach przedsięwzięcia grantowego "Teatr - widzę, słyszę, rozumiem" planujemy szereg działań mających na celu przystosowanie oferty Lubuskiego Teatru do potrzeb osób z różnymi ograniczeniami.

Z ramienia Lubuskiego Teatru w tworzenie projektu zaangażowane są: Dagmara Jastrzębska, Justyna Spiak i Joanna Marcinkowska, która podczas konferencji opowiadała o grancie. Wskazała, że celem działań jest dostosowanie oferty artystycznej, edukacyjnej oraz wyposażenia teatru w taki sposób żeby wszyscy widzowie czuli się u nas komfortowo i mogli w pełni cieszyć się wydarzeniami kulturalnymi. Wymieniła planowane działania, wśród których są:

- spektakle i czytania performatywne, warsztaty z tłumaczem migowym i audiodeskrypcją,
- warsztaty wprowadzające do spektakli - touch tour (najbliższy w sobotę 12.11.22r. o godz.15:15),
- przedprzewodniki filmowe po teatrze,
- tyflografiki z planem budynku,
- pętle indukcyjne w kasie i portierni (na widowniach już są).

Wspomniała również, że odbyły się już warsztaty dla pracowników LT z zakresu współpracy z osobami ze szczególnymi potrzebami oraz z audiodeskrypcji. Konferencję prasową prowadziła Anna Komar, zastępca Dyrektora Lubuskiego Teatru. Podkreślała, że "Kultura bez barier" jest bardzo ważnym projektem dla naszego teatru i cieszy się z jego realizacji. Wspomniała też, że infrastruktura Lubuskiego Teatru w przyszłości ulegnie modernizacji, dzięki czemu teatr będzie dostępny na wszystkich poziomach jego funkcjonowania.

Podczas konferencji obecni byli również Dariusz Wojciechowski i Wojciech Romańczyk, którzy dnia 08.11.22r. rozpoczęli działania projektowe. Inauguracją projektu było spotkanie z poezją Darka przedstawioną w poruszający sposób podczas czytania performatywnego w wykonaniu Wojtka. Panowie podzielili się swoimi przemyśleniami po wczorajszym wydarzeniu oraz opowiedzieli o procesie twórczym. Obydwoje podkreślali jak ważny jest dialog i że w tworzeniu teatru dostępnego najważniejsze jest obalanie podziałów i murów, także tych w sposobie myślenia.
Konferencję zamknęła Alicja Stasiewicz opowiadając o projekcie dla dzieci, który już w najbliższą sobotę (12.11.22r.) odbędzie się w Lubuskim Teatrze - spektaklu "Samolub" z audiodeskrypcją i tłumaczem języka migowego. Wskazała wyzwania związane z przystosowywaniem spektaklu do potrzeb osób niewidomych, wśród których największą trudnością jest określenie tego co należy opowiedzieć a co pozostawić wyobraźni.

Zdjęcia: Kamil Derda, DB TEAM, www.dbteam.pl