Wśród młodzieży zielonogórskich szkół krążą anegdoty, dowcipy i powiedzenia na temat typowych uczniów „jedynki”, „piątki” czy „elektrona”, ale też profili: „humanów” i „ścisłowców”. 

Większość traktuje z przymrużeniem oka stereotypy dotyczące ich samych i kolegów z innych szkół. Jednak zdarza się, że granica między żartem a hejtem zostaje przekroczona. Gdzie ona przebiega? Czy jest możliwa do uchwycenia? Projekt „Kujon! Mak! Nerd! Żart czy hejt?” zakłada przeprowadzenie badań, których celem jest znalezienie odpowiedzi na pytanie: kiedy żart zamienia się w hejt? Szkolny folklor słowny i ten obecny w przestrzeni Internetu zostanie zbadany z wykorzystaniem narzędzi: językoznawczych, sztuk wizualnych i filmowych. Doświadczenie i wiedza zdobyte w trakcie badań posłużą do przygotowania happeningu, w trakcie którego podziały przebiegające wzdłuż linii stereotypów zostaną podane próbie zniesienia.

W projekcie brały udział szkoły: I Liceum Ogólnokształcące, V Liceum Ogólnokształcące im. K. Kieślowskiego, Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych. Do działań została zaproszona młodzież, która oglądała w Lubuskim Teatrze przedstawienie Pawła Kamzy „Dżama. Arabska noc” i spotkała się z artystami. Refleksja dotycząca stereotypów, zrodzona z przyglądania się własnej społeczności, a pojawiająca się w kontekście przedstawienia komentującego globalne konflikty, jednocześnie posiada potencjał odsłaniania ogólnych mechanizmów budujących postrzeganie „Innego”.

Prowadzący warsztaty:

Emilia Adamiszyn – warsztaty teatralne

Magdalena Kościańska, Agnieszka Piątkowska – sztuki wizualne

Beata Paramonczyk, Oliwia Bzowy, Kacper Polenceusz – warsztaty filmowe

Bożena Sicińska, Magdalena Steciąg – warsztaty językoznawcze

Koncepcja i koordynacja: Emilia Adamiszyn, Bożena Sicińska

Czas realizacji: czerwiec-listopad 2017

Fot. Studio Kagami – Creative Photography

Działanie. „Kujon! Mak! Nerd! Żart czy hejt?” było realizowane w ramach projektu Kultura Tędy, którego operatorem jest Regionalne Centrum Animacji Kultury. Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Bardzo Młoda Kultura.