Na ile działania warsztatowe mogą być wspomagane przez obraz sceniczny? Jak tematy przedstawienia mogą być rozwijane poprzez warsztat? Rekwizyty i lalki teatralne, ślady niegdysiejszych przedstawień, zostały pozbawione dawnego kontekstu i stały się bohaterami miniatur scenicznych.

Tematy czterech  powstałych etiud zainspirowały arteterapeutów do przygotowania spotkań poświęconych pogłębianiu umiejętności rozpoznawania emocji, nazywania ich i wyrażania z wykorzystaniem działań artystycznych: muzycznych, teatralnych, tanecznych, plastycznych. Efektem warsztatów prowadzonych z dziećmi i spotkań z pedagogami i rodzicami oraz artystami stała się publikacja zawierająca cztery scenariusze zajęć. Ich integralną część stanowią etiudy teatralne.

Prowadzący warsztaty:

Edyta Bonk – Jak pomóc dzieciom wyrazić smutek i radość poprzez ruch?

Dorota Marek-Kurpanik – Sztuki wizualne: jak wspomagać rozwój dzieci?

Anna Jadwiga Nowak – Jak rozmawiać o uczuciach wykorzystując techniki teatralne?

Aleksandra Rajska – Jak z dziećmi oswajać lęki?

Opieka artystyczna nad etiudami: Ireneusz Maciejewski

Obsada: Beata Sobicka-Kupczyk

Koncepcja i koordynacja: Emilia Adamiszyn

Czas realizacji: czerwiec – listopad 2017

Fot. Studio Kagami – Creative Photography

Działania były realizowane w ramach projektu „Halina Lubicz: ślady i nawiązania”

Halina Lubicz pozostawiła po sobie jeden tekst teoretyczny, w którym wyjaśnia, jak rozumie rolę teatru w życiu dziecka. Wyciągamy go z archiwum i traktujemy jako źródło inspiracji dla tworzenia działań animacyjno-edukacyjnych. Drugą inspirację stanowi praktyka pedagogiczno-teatralna artystki, zwłaszcza bogata korespondencja listowna prowadzona z dziećmi, które przychodziły na przedstawienia Sceny Lalkowej. Odpisywała jako „ciocia Halina”, w imieniu postaci z przedstawień bajkowych. W wysyłanych listach dzieci przedstawiały swoje wrażenia po obejrzanym przedstawieniu i dzieliły się swoimi przeżyciami, kłopotami, opisywały otaczający je świat. Prowadzenie korespondencji traktujemy jako motyw przewodni działań. Zakładamy, że aby zaistniała prawdziwa wymiana myśli, potrzeba do tego narzędzi, które umożliwią twórcze i komunikatywne opisywanie świata wewnętrznego (emocjonalnego) i zewnętrznego. I takich narzędzi chcemy dostarczyć odbiorcom naszych działań.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze.

<<< PROJEKTY