Lubuski Teatr w Zielonej Górze poszukuje pracowników na stanowisko
Rzemieślnik teatralny - krawiec

1. Wymagania:

1) wykształcenie minimum zawodowe, szkoła średnia zawodowa lub technikum odzieżowe bądź certyfikat ukończenia specjalistycznego kursu,

2) mile widziane doświadczenie w pracy krawca/krawcowej w instytucji kultury,

3) praktyczna znajomość zasad technologii odzieży,

4) umiejętność samodzielnego krojenia i szycia odzieży z różnych tkanin według projektu,

5) znajomość obsługi maszyn krawieckich,

6) zmysł estetyczny, kreatywność i wysoki standard wykonywania powierzonych czynności,

7) bardzo dobra organizacja pracy,

8) dyspozycyjność, odpowiedzialność,

9) umiejętność pracy samodzielnej w zespole, również pod presją czasu.

2. Zakres obowiązków:

1) samodzielnie przygotowywanie szablonów i modelowanie form według projektu i wskazówek kostiumologa,

2) wymiarowanie i krojenie kostiumów i elementów kostiumów,

3) kompleksowe szycie kostiumów teatralnych,

4) dokonywanie przeróbek i poprawek,

5) prowadzenie przymiarek,

6) naprawy i przeróbki kostiumów ze sztuk będących w aktualnym repertuarze.


3. Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu ofert:

1) CV – Curriculum Vitae – musi być opatrzone podpisem oświadczeniem kandydata: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,

2) kopie dyplomu świadectwa dokumentującego wykształcenie,

3) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),

4) kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe itp.).

Oświadczenia, składane przez kandydata muszą być opatrzone jego podpisem

4.Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 14.08.2023 r. w zamkniętej kopercie
z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz dopiskiem
Nabór na stanowisko Rzemieślnik teatralny - krawiec”,

a) osobiście w sekretariacie Lubuskiego Teatru godzinach od 8,00 – 15,00 (I p.)

b) lub listownie na adres (decyduje data stempla pocztowego):
Lubuski Teatr, al. Niepodległości 3/5, 65-048 Zielona Góra

W sprawie naboru, informacji udziela pracownik Pani Anna Tytuła – Główny specjalista ds. kadr i zatrudnienia, sekretarka – tel. 68/452-72-72, 784001867

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lubuski Teatr w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej Górze  ul. al. Niepodległości 3/5, 65-048 Zielona Góra.

  • Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

  • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem .

 

Image by Racool_studio on Freepik