Widzimy, słyszymy, czujemy, dotykamy, smakujemy – poznajemy świat dzięki zmysłom.

A gdybyśmy stworzyli zmysłowniki, czyli nasze słowniki wrażeń? Zapraszamy na tygodniowe warsztaty artystyczne, w trakcie których skupimy się na poszczególnych zmysłach i spojrzymy na świat z różnych perspektyw. Wzmocnimy naszą uważność, czyli skupianie się na tym, co jest teraz, po to, by, jak pisze Augusto Boal „zobaczyć to, na co patrzymy, usłyszeć to, czego słuchamy, odczuć, co dotykamy, w nowy sposób doświadczyć przestrzeni”. Nasze obserwacje i wyniki doświadczeń przedstawimy w postaci interaktywnej instalacji teatralnej.

Prowadzenie warsztatów i koncepcja interaktywnej wystawy: Emilia Adamiszyn, Kinga Górska, Wiktoria Jureczko

Koordynacja: Emilia Adamiszyn

Czas realizacji: 14-25 stycznia 2019

Fot. Edyta Zatwarnicka

Projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Zielona Góra.