Grafika reprezentująca trzy osoby trzymające liście. Po bokach budynki.

Naturalnie teatr to działania łączące sztukę i ekologię skupione wokół tematu przestrzeni miejskiej i przyrody jako jej integralnej części. W trakcie działań zapytamy o to, jak być bliżej przyrody w mieście i będziemy inspirować uczestników do uważnego przyglądania się naturze współtworzącej strukturę miasta.

W trakcie warsztatów i spotkań odwołamy się także do historycznej idei miasta-ogrodu Ebenezera Howarda, planów rozwoju przestrzennego Zielonej Góry tworzonych przez przedwojennych urbanistów, a także samego Howarda, wizjonera umiejącego wyobrazić sobie nowy świat, w niczym nie przypominający tego, który go otaczał.

Zaproszeni do Lubuskiego Teatru artyści, pedagodzy i przyrodnicy od lipca do grudnia będą prowadzić działania, w ramach których zaproponują dzieciom uważne oglądanie i słuchanie miasta, by stworzyć z nimi słuchowisko i grę miejską. Wspólnie z mieszkańcami przygotują ogrody społecznościowe, odsłonią w trakcie spacerów zielone szlaki miejskie. W ramach warsztatów pedagogiczno-teatralnych goście Lubuskiego Teatru zaproszą młodzież do rozmowy na temat miast przyszłości, a nauczycieli do tego, by z lokalnej perspektywy (uwzględniającej dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze) mówić o problemach globalnych doby katastrofy klimatycznej. Działaniom będzie towarzyszyć czytanie współczesnej literatury kierującej uwagę na złożoną relację człowieka ze światem przyrody.

Partnerzy projektu: Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, Wydawnictwo Dwie Siostry, Świetlica Socjoterapeutyczna „Złote Serca” , Dom Samotnej Matki w Zielonej Górze, Dom Dziennego Pobytu „Retro”.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury,
uzyskanych z dopłat ustanowionych
w grach objętych monopolem państwa,
zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 

Dofinansowano ze środków Województwa Lubuskiego.