Prowadź lekcje z Lubuskim Teatrem! Inspiruj do uważnego przyglądania się przyrodzie. Rozmawiaj o historii i przyszłości miejsca zamieszkania. Zachęcaj do odpowiedzialnej postawy wobec planety.

Edukatorzy i artyści przygotowali materiały edukacyjne do pracy z dziećmi i młodzieżą. Scenariusze, karty i samouczek można wykorzystać na lekcjach przedmiotowych (historia, biologia, przedmioty artystyczne, język polski), jako cykl godzin wychowawczych, pomysł na działania projektowe, propozycję tematów i metod pracy dla kół artystycznych lub zaproszenie do niestandardowych obchodów Dnia Ziemi.

Wszystkie materiały dostępne są do pobrania i wydrukowania na stronie www.naturalnieteatr.pl

Fot. Studio Kagami – Creative Photography

Działanie stanowi część projektu Naturalnie teatr

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków Województwa Lubuskiego.