DLA KOGO STWORZYLIŚMY LABORATORIUM TWÓRCZE?
DLA CIEBIE!
Nowa przestrzeń w Lubuskim Teatrze to miejsce spotkań ze sztuką oraz przestrzeń dla Twoich działań.

W Laboratorium Twórczym każde działanie rozumiemy jako eksperyment. Oznacza to, że możesz do nas przyjść bez względu na wiek czy zdolności artystyczne. Zapraszamy Cię do odkrywania, zabawy i refleksji, doświadczania i współdziałania z innymi.

Dla widzów rozszerzamy konteksty przedstawień z repertuaru Lubuskiego Teatru poprzez organizowanie spotkań, wykładów, projekcji, koncertów i warsztatów.

Klasy szkolne zapraszamy do wymiany refleksji na temat obejrzanego przedstawienia, w postaci twórczego działania w trakcie warsztatu towarzyszącemu spektaklowi.

Wspieramy nauczycieli w ich pracy i pokazujemy możliwości, jakie daje wizyta dzieci i młodzieży w teatrze oraz praca metodami wykorzystującymi język teatru.

Rodzinom proponujemy spędzanie czasu w formie wspólnych działań odkrywających potencjał twórczy dziecka i jego opiekunów.

Warsztaty artystyczne tworzymy z myślą o różnych grupach pokoleniowych, w tym seniorach.

Otwieramy przed dziećmi świat teatru poprzez zaproszenie ich do własnego tworzenia i udział w lekcjach teatralnych.

Poprzez program realizowany w Laboratorium Twórczym chcemy także dotrzeć do osób wykluczonych i niekorzystających na co dzień z propozycji artystycznych i edukacyjnych Lubuskiego Teatru.

Wielofunkcyjna sala przeznaczona na działania warsztatowe, lekcje i konferencje, koncerty, projekcje filmowe, małe formy teatralne i wystawy powstała dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Infrastruktura kultury” oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w roku 2017.

Fot. Andrzej Borkowski, Edyta Zatwarnicka