Stowarzyszenie Przyjaciół Lubuskiego Teatru, które działa przy Lubuskim Teatrze od 2015 r., w bieżącym sezonie realizuje projekt pn. Teatr dostępny przy pomocy finansowej Miasta Zielona Góra. Ważnym elementem działalności Stowarzyszenia jest promocja kultury wśród mieszkańców naszego miasta, w tym osób ze szczególnymi potrzebami. Wzorując się na projekcie pn. Teatr – widzę, słyszę, rozumiem, na który Lubuski Teatr w poprzednim sezonie artystycznym pozyskał środki w ramach projektu Kultura bez barier, Stowarzyszenie zamierza kontynuować działania związane ze zwiększeniem dostępności w zakresie dostosowania oferty artystycznej. Działania te będą prowadzone dwojako:
  • Mając na uwadze zróżnicowane potrzeby widzów, w ramach pozyskanej dotacji zostanie zrealizowana audiodeskrypcja i tłumaczenia na język migowy 3 spektakli z bieżącego repertuaru Lubuskiego Teatru. Każdy spektakl dodatkowo zostanie poprzedzony warsztatem wprowadzającym w jego tematykę, tzw. touch tour.

  • W celu umożliwienia udziału w spektaklach osobom z różnymi ograniczeniami, m. in. finansowymi, Stowarzyszenie zakupi na każdy spektakl ok 30-40 biletów (łącznie 115 sztuk), które rozdysponuje bezpłatnie wśród stowarzyszeń i organizacji związanych z działalnością na rzecz osób z niepełnosprawnościami i osób starszych, warsztatów terapii zajęciowej, świetlic socjoterapeutycznych itp., które są najlepiej zorientowane w potrzebach swoich podopiecznych.
Najbliższe spektakle, które odbędą się w ramach projektu, to:
 
- "TYMOTEUSZ WŚRÓD PTAKÓW" / spektakl dla dzieci
 

Audiodeskrypcja - Wojciech Romańczyk
Tłumaczenie na język migowy - Cecylia Danielak
Przed spektaklem, o godz. 15.00 zaplanowany jest warsztat touch tour, który poprowadzi Wojciech Romańczyk.

 
- "PAŁAC" / spektakl dla dorosłych

Audiodeskrypcja - Aleksandra Doganowska
Tłumaczenie na język migowy - Cecylia Danielak
Przed spektaklem, o godz. 18.00, zapraszamy również na warsztat touch tour , który poprowadzi  Aleksandra Doganowska.
 
 
 
Zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Zielona Góra.

   logotyp Miasta Zielona Góra