Dzięki programowi Przestrzenie Sztuki realizujemy różnorodne projekty kulturalno-edukacyjne. Chcąc podkreślić ich wyjątkowy, artystyczny charakter, poprosiliśmy zaprzyjaźnionego artystę - Adama Łuckiego, o stworzenie cyklu plakatów teatralnych ilustrujących podjęte działania.
Efekt przerósł nasze oczekiwania! Sami zobaczcie jak piękne prace stworzył. 
 
Projekty zrealizowane w ramach programu "Przestrzenie Sztuki" przez Lubuski Teatr, to: 
 

1. "Drakula" - spektakl dla dzieci od 7 roku życia; 

2. "Baśń dla każdego" - warsztaty lalkarskie dla dzieci i młodzieży;

3. Festiwal Aktywności Twórczej - warsztaty plastyczne z Adamem Borkowskim, warsztaty z projektowania kostiumów z Adamem Łuckim, warsztaty reżyserskie z Maciejem Archonem Michalskim;

4. Seminarium z krytyki teatralnej;

5. Sztuka dla osadzonych - Lubuski Teatr we współpracy ze Stowarzyszeniem Kolektyw Kobietostan, które w zakładzie karnym w Krzywańcu otworzyło Centrum Sztuki Osadzonych wystawiło dla osadzonych "Marzenie Nataszy" i zaprosiło grupę osadzonych kobiet do teatru wraz z dziećmi na spektakl "W siódmym niebie";

6. Teatr na zdrowie - warsztaty choreograficzne Pawła Matyasika dla dzieci i dorosłych;

7. Teatr uśmierza ból - aktorzy Lubuskiego Teatru czytali bajki dzieciom oraz pokazywali świat teatralnych lalek m.in. w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej, w przedszkolach z oddziałami integracyjnymi, Pogotowiu Opiekuńczym;

8. Warsztaty fotograficzno-multimedialne z Dariuszem Biczyńskim i Aleksandrą Łupkowską;

9. Zawody teatralne - przedstawienie dzieciom różnorodnych zawodów teatralnych podczas wycieczek po teatrze;

10. Teatr wędrowny - wystawianie sztuk LT w innych polskich miastach. 

______

Działania realizowane w ramach projektu Przestrzenie Sztuki finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu Województwa Lubuskiego. Program realizowany jest przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.