Fotografia przedstawia dwa body od aparatów wraz z czterema obiektywami, lampą błyskową i kilkoma akumulatorami.

W roku 2020 Lubuski Teatr w Zielonej Górze realizował projekt

pn. „Zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności artystycznej w Lubuskim Teatrze” w ramach programu MKiDN Infrastruktura kultury przy wsparciu finansowym Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Województwa Lubuskiego.

Projekt był kontynuacją prac inwestycyjnych realizowanych w ostatnich latach i miał na celu poprawę stanu wyposażenia, podniesienie atrakcyjności oferty artystycznej, a także ułatwienie dostępu osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom z niepełnosprawnościami.

W ramach projektu zakupiony został nowoczesny sprzęt oświetleniowy na Scenę Kameralną oraz sprzęt fotograficzny do pracowni fotograficznej i wideo. W celu ułatwienia dostępu obie sceny teatru zostały wyposażone w system pętli indukcyjnych wspomagający uczestnictwo w wydarzeniach teatralnych osobom niedosłyszącym. Dodatkowo przestrzeń wystawowa foyer przy Dużej Scenie została wyposażona
w nowoczesny ekran LCD, pozwalający na prezentację zdjęć i multimediów związanych z działalnością Teatru. Ekran będzie spełniać również rolę informacyjną dotyczącą bieżącego repertuaru, planowanych wydarzeń, poszczególnych spektakli, sylwetek aktorów i pracowników Teatru. Dodatkowo wyposażony będzie w system informacyjny o historii Teatru, znaczących wydarzeń z przeszłości oraz ważnych postaci, mających wpływ na kulturę w Zielonej Górze, ściśle związanych z Lubuskim Teatrem. Na ekranie również będą wyświetlane m.in. interaktywne informacje mające na celu ułatwić widzom, zwłaszcza osobom ze szczególnymi potrzebami, szybkie rozeznanie w topologii teatru, poinformować o rozkładzie pomieszczeń, scen, miejsc na widowni oraz dróg ewakuacyjnych.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Dofinansowano ze środków Województwa Lubuskiego.