Dziś (17.10.22r.) sejmik województwa lubuskiego przyznał cztery Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Lubuskiego. Odznaki  wręczyli Marszałek Elżbieta Anna Polak i przewodniczący sejmiku Wacław Maciuszonek. Wśród zaszczytnego grona odznaczonych (prof.  zw. dr. hab. Jerzy Babiak, Jan Frydryk, Jerzy Zarzycki) jest również Dyrektor Lubuskiego Teatru – Robert Czechowski. 

Panie Dyrektorze, serdecznie gratulujemy!

Robert Jacek Czechowski - absolwent Wydziału Reżyserii Dramatu PWST im. L.Solskiego w Krakowie, absolwent Wydziału Aktorskiego PWST we Wrocławiu. Studiował także na Wydziale Filozofii Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.  Aktor w teatrach wrocławskich (lata 1983-1989): Teatrze Współczesnym im. E. Wiercińskiego, Teatrze Polskim, Ośrodku Teatru Otwartego „Kalambur” oraz w Drugim Studio Wrocławskim. W latach 1992-1993 był kierownikiem artystycznym w Centrum Sztuki – Teatrze Dramatycznym w Legnicy, gdzie wyreżyserował m.in. „Jak wam się podoba?” Williama Szekspira (w 1995 r. gdańska Fundacja Theatrum Gedanense uznała tę sztukę za najlepszy spektakl Szekspirowski w Polsce). Założyciel Teatru Osobowego we Wrocławiu, gdzie w latach 1993-2001 wyreżyserował m.in. „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego i „Wokół Balladyny” wg Juliusza Słowackiego. W 1994 r. założył i zarządzał Młodzieżową Akademią Artystyczną we Wrocławiu. Wykładowca akademicki - w latach 1988-1997 wykładał na Wydziale Lalkarskim i Aktorskim PWST we Wrocławiu, później (2008 - 2012) na Uniwersytecie Zielonogórskim. Od 2001 r. do 2007 r. był dyrektorem naczelnym i artystycznym Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu oraz dyrektorem artystycznym Kaliskich Spotkań Teatralnych – Festiwalu Sztuki Aktorskiej.  Robert Czechowski od 2007 roku zarządza Lubuskim Teatrem. Skutecznie łączy rolę menadżera instytucji kultury z pracą artystyczną.  Aktywnie angażuje się w edukację kulturalną dzieci i młodzieży oraz w liczne inicjatywy artystyczne, które znacząco wzbogacają region. Dyrektor buduje stały zespół artystyczny i skutecznie rozwija koncepcję teatru repertuarowego. Spektakle Lubuskiego Teatru cieszą się uznaniem wśród publiczności i krytyki teatralnej. W latach 1993-2015 w Polsce i za granicą (Londyn, Chemnitz, Zittau) wyreżyserował ok. 50 sztuk teatralnych (wśród nich jest jednoaktowe przedstawienie „Ulice wolności” poświęcone Wydarzeniom Zielonogórskim z 30 maja 1960 roku) oraz ponad 60 programów telewizyjnych. Laureat wielu nagród i wyróżnień.

Zdjęcia: Kamil Derda, DB TEAM, www.dbteam.pl