W ostatnią sobotę (8.10.2022) grupa polsko-ukraińskiej młodzieży wyjechała do Wymiarek, żeby na deskach sceny Gminnego Ośrodka Kultury zaprezentować spektakl "Lepsze jutro". Oprócz nich występowała również młodsza grupa zespołu Mała Tęcza, którą prowadzi pani Krystyna Starosta. Po prezentacjach obydwu zespołów, dzieci wspólnie uczyły się wzajemnie swoich układów tanecznych, a zielonogórski zespół poznał dodatkowo zabawę "Bez końca". Zostaliśmy przyjęci niezwykle ciepło, a pani Krystyna dzielnie pokonała również małe początkowe problemy techniczne. Jesteśmy niezwykle wdzięczni pani Krystynie oraz wszystkim organizatorom z Wymiarek, którzy stworzyli dla dzieci wspaniałe warunki artystycznej integracji w formie wspólnej zabawy, przygotowali również poczęstunek dla widzów i gości oraz słodkie upominki. Opiekunami i organizatorami z Zielonej Góry byli: Wioletta Łuczak, Joanna Marcinkowska oraz Kamil Derda. Dziękujemy za otwartość oraz wspaniałą atmosferę - uśmiechy dzieci, uwiecznione na zdjęciach, mówią same za siebie!
 
Zdjęcia: Kamil Derda, DB TEAM, www.dbteam.pl
 
***
Wydarzenie jest częścią programu "Brave Kids - Artystyczna Olimpiada Dzieci 2022" finansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego.
***
Pomysłodawcą Brave Kids Artystyczna Olimpiada Dzieci jest Grzegorz Bral.
Głównym organizatorem jest Stowarzyszenie Kultury Teatralnej Pieśń Kozła z Wrocławia. Partnerem wydarzenia jest Lubuski Teatr.