Współpraca

Dotacje

Lubuski Teatr każdego roku stara się o pozyskanie, z różnych źródeł, dodatkowych środków na realizację zadań merytorycznych i inwestycyjnych. Dzięki uzyskiwanemu wsparciu, udaje się przeprowadzić ciekawe przedsięwzięcia, podnoszące atrakcyjność oferty oraz wzbogacić infrastrukturę sprzętową i techniczno-budowlaną teatru.


Projekty realizowane w 2012 roku

Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  na lata 2007- 2013, ze środków  Województwa Lubuskiego oraz  ze środków Miasta Zielona Góra.

Lubuski Teatr im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze uzyskał w roku 2012 z Funduszu Małych Projektów Euroregionu „Sprewa -Nysa – Bóbr” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 dofinansowanie na realizację zadań pn:

1. ”Transgraniczna wizualizacja teatralna. Polsko-niemiecko-angielska strona internetowa”

oraz

2. „80 lat polsko-niemieckich dziejów teatru w Zielonej Górze – monografia.”

Projekty są realizowane we współpracy z Gerhart Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau.


Projekty realizowane w 2011 roku
I Międzynarodowy Festiwal Teatralny Pro Vinci w Zielonej Górze

Lubuski Teatr w Zielonej Górze uzyskał dofinansowanie na realizację zadania pn.:

I Międzynarodowy Festiwal Teatralny Pro Vinci w Zielonej Górze


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


walk_icon Wirtualny spacer