Aktualności

Wizyta ukraińskiego teatru z Dnipropietrowska

W program tegorocznych Winobraniowych Spotkań Teatralnych po raz pierwszy włączony został Dnipropietrowski Ukraiński Akademicki Muzyczno-Dramatyczny Teatr im. Tarasa Szewczenki z Dnipropietrowska, który przedstawił 3 spektakle: „Kozę Derezę” Lidii Kuszkowej (muzyczna bajka dla dzieci), „Rodzinę Kajdaszów” Iwana Nieczuji-Łewićkiego oraz „Majową noc” Nikołaja Gogola.

Wizyta ukraińskiego teatru (jednej z dwu scen ponad milionowej metropolii, grającej wyłącznie w języku ukraińskim) stanowiła pierwszy punkt realizacji umowy o współpracy tej placówki z Lubuskim Teatrem w Zielonej Górze, jaka została zawarta 30 czerwca 2015 r. Umowa ta przewiduje nie tylko wymianę zespołów artystycznych i wzajemną prezentację własnych spektakli, ale także szerzej zakrojoną współpracę kulturalno-edukacyjną: wzajemne zapoznanie z twórczością dramaturgiczną ukraińską i polską, poznanie tradycji teatralnej obu krajów, realizację wspólnych projektów kulturalnych i artystycznych z udziałem środków zewnętrznych i unijnych, a wreszcie (to zadanie dla strony polskiej) – popularyzację i prezentację kultury ukraińskiej na obszarze Unii Europejskiej.

W czasie czterodniowego pobytu artystów ukraińskich w Zielonej Górze mieli oni możliwość zwiedzenia miasta, uczestnictwa w Święcie Winobrania i nawiązania bezpośrednich kontaktów (także towarzyskich) z polskim zespołem teatralnym. W spotkaniu stron, jakie odbyło się 14. września w budynku Lubuskiego Teatru, uczestniczyli ponadto przedstawiciele Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego, doradca ambasadora Ukrainy Mykoła Jarmoluk oraz Stefania Jawornicka – honorowy konsul Ukrainy, przedstawicielka Związku Ukraińców w Polsce. Dyrektor Lubuskiego Teatru Robert Czechowski podkreślił szczególną rangę aktywnej współpracy polskich i ukraińskich instytucji kultury w kontekście obecnej sytuacji politycznej. Robocze kontakty obu stron już w najbliższym czasie doprowadzą do szczegółowego ustalenia dalszych form współpracy artystycznej i zostaną wprowadzone do planów repertuarowych i wyjazdowych obu scen w nadchodzących sezonach.

walk_icon Wirtualny spacer