ZMYSŁOWNIKI 11 – 13 LAT

Zmysłowniki – warsztaty artystyczne

Dzieci w wieku 7-10 lat / 14-18 stycznia, godz. 10:00-14:00
Młodsza młodzież w wieku 11-13 / 21-25 stycznia, godz. 10:00-14:00

Widzimy, słyszymy, czujemy, dotykamy, smakujemy – poznajemy świat dzięki zmysłom.
A gdybyśmy stworzyli zmysłowniki, czyli nasze słowniki wrażeń? Zapraszamy na tygodniowe warsztaty artystyczne, w trakcie których skupimy się na poszczególnych zmysłach i spojrzymy na świat z różnych perspektyw. Wzmocnimy naszą uważność, czyli skupianie się na tym, co jest teraz, po to, by, jak pisze Augusto Boal „zobaczyć to, na co patrzymy, usłyszeć to, czego słuchamy, odczuć, co dotykamy, w nowy sposób doświadczyć przestrzeni”. Nasze obserwacje i wyniki doświadczeń przedstawimy w postaci interaktywnej instalacji teatralnej.

Prowadzące zajęcia: Emilia Adamiszyn, Kinga Górska, Wiktoria Jureczko

Formularz zgłoszenia do pobrania tutaj: POBIERZ

Dostarczenie formularza oraz o dokonanie opłaty do dnia 5 stycznia 2019 roku.

Koszt: 150 zł / osoba / koszt obejmuje udział w pięciu zajęciach
O przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.

Prosimy dokonać wpłaty za udział w warsztatach artystycznych „Zmysłowniki” do 5 stycznia 2019, w innym wypadku dziecko zostanie skreślone z listy uczestników.

Opłaty prosimy kierować na numer konta BANK BZ WBK ODDS. ZIELONA GÓRA
71 1090 1535 0000 0000 5305 9206 z dopiskiem „Ferie w Lubuskim Teatrze”

Informacje i zapisy: emilia@teatr.zgora.pl, tel. 664 713 710

<<< PROJEKTY

Facebook

© Lubuski Teatr w Zielonej Górze