ZAKUP WYPOSAŻENIA

W roku 2020 Lubuski Teatr w Zielonej Górze w realizuje projekt pn. „Zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności artystycznej w Lubuskim Teatrze” z programu MKiDN Infrastruktura kultury.
Projekt jest kontynuacją prac inwestycyjnych realizowanych w ostatnich latach i ma na celu poprawę stanu wyposażenia, podniesienie atrakcyjności oferty artystycznej, a także ułatwienie dostępu osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom z niepełnosprawnościami.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury,
uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa,
zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
Dofinansowano ze środków Województwa Lubuskiego.

Facebook

© Lubuski Teatr w Zielonej Górze