AKTUALNOŚCI


SPEKTAKLE

Widowisko, jest inscenizacją traktującą o początkach państwa polskiego oraz...

"Szczęściarze" to, kolejny hit komediowy Tadeusza Kuty. Swoich bohaterów auto...

Dzieło Kiplinga to jeden z najbardziej znanych na świecie utworów literatury ...

Wejdź w świat, gdzie gra wyznacza fabułę. Przez tę historię nie poprowadzi...

O czym jest „Zielony Gil”? Barwna komedia opowiada o perypetiach miłosnych ...

Aladyn to przykład bajkowego i literackiego szczęściarza, który w każdych o...


MODERNIZACJA LUBUSKIEGO TEATRU

Projekt pod nazwą:

„Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze”

współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
Oś Priorytetowa 4. „Środowisko i kultura”.

Działanie 4.4 „Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego”,
Poddziałanie 4.4.1 „Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT”.

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do kultury i zwiększenie udziału mieszkańców
regionu w kulturze.
Celem projektu na poziomie technicznym jest stworzenie infrastruktury sprzyjającej działalności
kulturalnej Lubuskiego Teatru oraz umożliwiającą rozwój instytucji.

Efektem projektu będzie:

  • Rozbudowa programu opartego na potencjale artystycznym i edukacyjnym zbiorów lalkowych
  • Dostosowanie oferty do potrzeb – rozbudowa programu kulturalnego i podniesienie jakości
   usług
  • Zwiększenie liczby miejsc w ramach oferty oraz rozszerzenie grup odbiorców
  • Stworzenie warunków umożliwiających wykorzystanie potencjału artystycznego pracowników
   i wzrost zatrudnienia.

 

 

Wartość projektu: 12.171.546,69 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 7.570.108,29 PLN

 

KONTAKT

Facebook

© Lubuski Teatr w Zielonej Górze