ZESPÓŁ TECHNICZNY

KIEROWNIK TECHNICZNY:
Helena BONDYRA

PRACOWNIA FRYZJERSKA:
Maria KACZMAROWSKA

GARDEROBIANE:
Dorota PRZEWŁOCKA,
Danuta DŁUGOŃ

SEKCJA AKUSTYKÓW:
Piotr DURA

SEKCJA ELEKTRYKÓW:
Mieczysław CHREPTAK,
Krzysztof WÓJCICKI,
Michał GILKA
Kamil DERDA

MONTAŻYŚCI SCENY:
Marek ROGOWSKI,
Krzysztof BIELEWICZ,
Piotr KARASIEWICZ,
Robert PRUS

MAGAZYN GŁÓWNY:
Wiktoria JURECZKO

PRACOWNIA KRAWIECKA:
Ewa OBRĘBSKA
Józefa PAWLACZYK

ZAOPATRZENIE:
Grzegorz WAMBERSKI