DAWNI PRACOWNICY

Zbigniew Grudzień – Aktor †
Roman Garbowski – Aktor
Tomasz Karasiński – Aktor †
Witold Romanowski – Aktor
Ludwik Schiller – Aktor
Jerzy Glapa – Aktor
Maria Weigelt – Aktorka
Cezary Kazimierski – Aktor
Andrzej Nowak – Aktor
Wojciech Deneka – Aktor †
Anna Dobrzańska – Aktorka
Iwona Kotzur – Aktorka
Zbigniew Moskal – Aktor
Małgorzata Wower – Aktorka
Sławomir Krzywiźniak – Aktor
Edward Tuliszka – Rekwizytor
Aleksandra Czapnik – Garderobiana
Grażyna Bogusławska – Kierownik Działu Administracji
Wanda Bogucka – Garderobiana
Wiktor Kozyra †
Zofia Feliksiak
Teodora Kamińska
Janusz Bratko
Danuta Osińska
Eugeniusz Gregor †
Kazimierz Kaszkur †
Władysław Biedacha
Ryszard Niesłony
Izabela Mrugacz †
Joanna Pochanke
Lucyna Skrzypek
Emilia Daniel †
Janina Ast †
Józef Bieniasz
Krystyna Polcyn
Maria Pigulska
Danuta Ambroż †
Franciszek Tomczak
Danuta Kozłowska
Hieronim Kozłowski
Bronisław Walczak
Walentyna Rogowska
Tadeusz Rogowski
Józef Podrzycki
Waldemar Trębacz – Inspicjent