ADMINISTRACJA

SEKRETARIAT, KADRY:
Anna TYTUŁA

DZIAŁ IMPRESARIATU:
Magdalena PAWLAK

– Kierownik Działu Impresariatu,
Natalia KOPACZYŃSKA,
Katarzyna KORN–JASIŃSKA

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI:
Anna KONASZYK
–  Główny Księgowy,
Elżbieta SOKOŁOWSKA,
Ewa NOWAK
Dagamara JASTRZĘBSKA

DZIAŁ ARTYSTYCZNY (LITERACKI):

Katarzyna KAWALEC-DOWGIAŁŁO – Kierownik Literacki,
Kinga GÓRSKA,
Emilia ADAMISZYN
Dariusz KOLAŃSKI,
Marta BOJARSKA-LANGNER
Joanna STREMICH
DZIAŁ ADMINISTRACJI:
Alicja CHOJNACKA
– Kierownik Działu Administracji,
Justyna SPIAK,
Katarzyna DĄBROWSKA

OBSŁUGA WIDOWNI:
Karolina SITARSKA,

Alina GÓRNA

KASA BILETOWA:
Elżbieta NAJDEK,
Bartosz DERLIŃSKI