ADMINISTRACJA

SEKRETARIAT, KADRY:
Anna TYTUŁA

DZIAŁ IMPRESARIATU:
Magdalena PAWLAK – Kierownik Działu Impresariatu,
Natalia KOPACZYŃSKA,
Bartosz DERLIŃSKI

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI:
Anna KONASZYK,
Elżbieta SOKOŁOWSKA,
Ewa NOWAK
Dagamara JASTRZĘBSKA

DZIAŁ ARTYSTYCZNY (LITERACKI):

Katarzyna KAWALEC-DOWGIAŁŁO – Kierownik Literacki,
Dariusz KOLAŃSKI,
Andrzej BORKOWSKI,
Kinga GÓRSKA,
Emilia ADAMISZYN
DZIAŁ ADMINISTRACJI:
Alicja CHOJNACKA – Kierownik Działu Administracji,
Justyna SPIAK,
Katarzyna DĄBROWSKA
Mirosław PARADZIŃSKI

OBSŁUGA WIDOWNI:
Karolina SITARSKA,
Alina GÓRNA

KASA BILETOWA:
Elżbieta NAJDEK,
Bartosz DERLIŃSKI