Informujemy, że otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach ministerialnego Programu Wieloletniego „Niepodległa”!

W ramach tego Programu realizujemy widowisko plenerowe „Ulice Wolności”, a także widowisko sceniczne „Sen o Niepodległej” i lekcje historyczne!

ULICE WOLNOŚCI

Ulica, która mówi…

Był koniec maja. Zielone Miasto rodziło się do życia. Nikt nie podejrzewał, że 
w stosunkowo krótkim czasie mieszkańcy zostaną postawieni przed wyjątkową, historyczną próbą. Ulice Wolności konfrontują ze sobą dwie strony zielonogórskich wydarzeń. Ludzi, którzy stanęli w obronie Domu Katolickiego z cynicznymi przedstawicieli władzy. Poza perspektywą mówioną, ważna staje się tutaj mowa ulicy wyrażona przez bitwę 
i taniec.

Widowisko przypomina o ważnym z lokalnej perspektywy wątku niepodległościowym. Nie o rozmiary ani liczby tutaj chodzi. Ważna jest pamięć o tym, że w tym miejscu kilkadziesiąt lat temu znaleźli się ludzie gotowi poświęcić własny spokój dla obrony fundamentalnych wartości. Fałszywe oskarżenia ze strony władzy, eksmisja ks. Kazimierza Michalskiego doprowadziła do ruchu, którego znaczenie dzisiaj czytamy szerzej. 30 maja 1960 roku był naszą, zielonogórską ścieżką ku Wolności.

Fot. Mariusz Kapała

LEKCJE HISTORYCZNE


4 lekcje historyczne, które zostaną przeprowadzone 30.10.2018 i 6.11.2018 (po 2 lekcje w każdym terminie) mają za zadanie w formie ćwiczeń i warsztatów przybliżyć młodzieży wydarzenia, postacie i nieznane konteksty Odzyskania przez Polskę Niepodległości. To wyjątkowa okazja do przybliżenia, budowania i wzmacniania zbiorowej pamięci historii naszego Państwa, a w nim regionu. Wśród podręcznikowych dat, które młodzież przyswaja na lekcjach historii ukrytych jest wiele wydarzeń, którym nie poświęca się więcej czasu z uwagi na wymagania podstawy programowej. Historia związana z Józefem Piłsudskim i Romanem Dmowskim, Legionami Polskimi to również okazja, by wejrzeć w historię regionalnej odsłony walk narodowowyzwoleńczych. Kontekst powojenny, objawiających się dążeniem do wyzwolenia się spod opresji struktur politycznych PRL jest ważnym rozdziałem w budowaniu współczesnego obrazu niepodległości jako projektu nieskończonego, wciąż aktualnego i żywego. Lekcje zostaną poprowadzone przez członków Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego.

TERMINY:

30.10.2018 r. (wtorek): godz. 10.00-11.30
6.11.2018 r. (wtorek): godz. 10.00-11.30

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.