Aktualności

MONTE VERDE FESTIVAL TEATRÓW PLENEROWYCH – HARMONOGRAM

MONTE VERDE FESTIVAL TEATRÓW PLENEROWYCH
3-9 września 2017
miejsce pokazów: parking przy Palmiarni

03.09
(niedziela)

TEATR BIURO PODRÓŻY
„Carmen Funebre”
godz. 22:00

reżyseria: Paweł Szkotak

Inspiracją do powstania tego przestawienia były nasilające się konflikty etniczne, wybuchy nacjonalizmu i wojna w Bośni. Podczas pracy nad spektaklem członkowie zespołu spotkali się z uchodźcami z byłej Jugosławii. Ich relacje przyczyniły się do powstania uniwersalnych metafor opisujących los wygnańców. W przedstawieniu nielinearna historia rozgrywa się w planie realistycznym oraz metafizycznym.

W „Carmen Funebre” Teatr Biuro Podróży używa spektakularnych środków przyciągających uwagę zarówno doświadczonego widza jak i przypadkowego przechodnia. Szczudła, ogień, efekty świetlne, przejmująca muzyka wywołują lęk i współczucie. W spektaklu używa się niewielu słów, ale sekwencja sugestywnych obrazów wywołuje u widza silne wrażenie.
Czas trwania: 50 min.

Teatr Biuro Podróży  istnieje od 1988 roku. Jego założycielem i reżyserem jest Paweł Szkotak. W ciągu niemalże trzydziestu lat poszukiwań artystycznych zespół wypracował własną metodę pracy nad spektaklem oraz rozpoznawalny styl teatralny. Spektakle zespołu, jak „Carmen Funebre” przeszły do klasyki  teatru ulicznego. Teatr Biuro Podróży był uczestnikiem największych światowych festiwali teatralnych oraz laureatem prestiżowych nagród. Jego spektakle zaprezentowane zostały w ponad 50 krajach na całym świecie. Teatr otrzymał w 2002 roku nagrodę Ministra Spraw Zagranicznych za wybitne zasługi dla promocji Polski w świecie oraz nagrodę Ministra Kultury  za  wybitne osiągnięcia w dziedzinie teatru.

07.09
(czwartek)

TEATR  ROZRYWKI TRÓJKĄT
„Dawno, dawno temu…”
godz. 17:00

obsada: Beata Beling, Artur Beling, Mariusz Wasiewski,

„Dawno, dawno temu…” to spektakl uliczny w konwencji średniowiecznego widowiska jarmarcznego, oparty na autorskim scenariuszu, powstałym na motywach średniowiecznych, w tym także polskich, legend i wątków historycznych, przedstawionych w niekonwencjonalny i zabawny sposób. Trzy postaci spotykające się w karczmie (karczmarka, rybałt i bezrobotny giermek) inscenizują różne, zarówno prawdziwe, jak i zmyślone wydarzenia.
Spektakl zawiera elementy interakcji z widzami, muzykę na żywo (lira korbowa, mandola, flet, drumla), średniowieczne kostiumy, duże formy animowane (smoki), lalki, elementy żonglerki i zabawy z publicznością.
Czas trwania: 70 min

Teatr Rozrywki Trójkąt istnieje od 2010 roku. Ulubionym sposobem wypowiedzi jego członków są formy komiczne, aczkolwiek grupa przygotowuje także poważniejsze realizacje. W repertuarze Teatru TRÓJKĄT znajdują się spektakle zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci, ich cechą jest wysoka interaktywność.

07.09
(czwartek)

PRACOWNIA TEATRU TAŃCA
„Zabawa”
godz. 18:00

reżyseria: Marek Zadłużny

„… wpadła bomba do piwnicy, napisała na tablicy, SOS…”

Zabawa ludzkim losem. Zabawa życiem. Gra o życie. Spektakl „Zabawa” stanowi próbę ustosunkowania się do uniwersalnej, obecnie bardzo aktualnej relacji pomiędzy grupą sprawującą władzę a społeczeństwem. Projekt przybiera formę zaangażowanego społecznie komentarza wobec tyranii narzucanych treści. Spektakl powstał w 2013 roku we współpracy z Martą Pohrebny (dobór tekstów i słowo) i Bartoszem Wilkiem (muzyka). Powrót do tego dzieła i jego rekompozycja na spektakl grany plenerowo, doprowadziła nas do jakościowo nowych rozwiązań ruchowych i warstw interpretacyjnych.
Czas trwania: do 30 min

Pracownia Teatru Tańca działa pod kierunkiem artystycznym Marka Zadłużnego w Centrum Kultury i Edukacji w Zielonej Górze. Stanowi platformę osób twórczo realizujących się w zakresie teatru tańca oraz teatru fizycznego.
Jest to przestrzeń skupiająca młodych twórców, których poszukiwania artystyczne zogniskowane są wokół tanecznych sztuk performatywnych i fizyczności w działaniach scenicznych. PTT jest inicjatywą autorską i niezależną. Angażuje pasjonatów sztuki tańca, którzy realizują się w nim niezawodowo.

07.09
(czwartek)

TEATR AKT
„Poza czasem”
godz. 22:00

reżyseria: Agnieszka Musiałowicz i zespół

Spektakl „Poza czasem” to metafora podróży w czasie i przestrzeni, która prowadzi w nieznane, w głąb własnej wyobraźni. Podejmujemy ją nieświadomie każdego dnia, poszukując wartości i dociekając sensu istnienia. Podróżując doświadczamy, poznajemy, pokonujemy słabości, a potem nigdy nie pozostajemy już tacy sami. Zderzają się tu nowe doświadczenia z refleksją nad przemijaniem. Wędrówka poza czasem to chwila, w której możemy się zatrzymać i dostrzec drugiego człowieka obok nas.

Istotą podróży jest droga, a nie dotarcie do celu. Fantazyjna opowieść utrzymana jest w malowniczej stylistyce steampunk, łączącej styl retro z fantastyką naukową. Teatr ruchu, pantomima, taniec i elementy nowego cyrku w połączeniu z muzyką graną na żywo składają się na ekspresyjne widowisko.
Czas trwania: 60 min

Teatr Akt wyrósł z tradycji „polskiej szkoły pantomimy”, ale szybko zaczął wypracowywać własny język teatralny. Doświadczenia występów ulicznych przyczyniły się do poszukiwań nowych środków wyrazu przez aktorów.
Trudno o jednoznaczne zakwalifikowanie Aktu do którejkolwiek kategorii teatralnej. Bazą wciąż pozostaje sztuka mimu, gestu, plastycznego obrazu, uzupełniana elementami cyrku i tańca. Absurdalny humor jest niemal znakiem rozpoznawczym spektakli Aktu. Również wpisane w poetykę teatru ulicznego działania interaktywne i happeningowe stały się nieodłączną częścią występów i spektakli.

08.09
(piątek)

Interdyscyplinarna Grupa Teatralna ASOCJACJA2006
„Poszukiwacze św. Pawła”
godz. 18:00

Reżyseria: Janusz Stolarski

„Poszukiwacze św. Pawła” to wędrowne widowisko, którego plastyczny trzon stanowi wielkogabarytowy, mobilny obiekt – statek/instrument. Na jego pokładzie, wędrując poprzez czas i przestrzeń św. Piotr i jego hałaśliwi kompani – aniołowie przemierzą ulice Miasta eksplorując jego zakątki w poszukiwaniu zagubionego Świętego. Czy odnajdą go w Zielonej Górze? W jakich okolicznościach? Odpowiedź poznamy niebawem.

„IMPERIUM DOBRAWA
– In bivio – Chrzest
1050 Rocznica Chrztu Polski”
godz. 23:00

reżyseria: Przemysław Prasnowski

Nasza opowieści o początkach polskiej państwowości składać się będzie z trzech części.  Pierwsza osnuta będzie wokół historii Dobrawy i Mieszka sprzed ich spotkania aż do momentu zawarcia przez nich związku. Następnie opowiemy o wędrówce orszaku czeskiej księżniczki już pod opieką  i ochroną Mieszka I. W ostatniej części tryptyku teatralnego przedstawimy finałowe wydarzenia związane z Chrztem Polski i będziemy świętować jego 1050 rocznicę. Główną bohaterką spektaklu będzie księżniczka Dobrawa – postać niedoceniona przez historię. Chcemy otworzyć w ten sposób  drogę do przemyśleń, kim w gruncie była wybranka Mieszka, co sprawiło, że miała tak wielki wpływ na swojego męża, a w konsekwencji na początki naszej państwowości, że zacierały się ślady historii ich związku i wspólnego życia. W spektaklu nie zabraknie dramatycznych wydarzeń, np. intryg, które knuje papieski legat.

Interdyscyplinarna Grupa Teatralna „Asocjacja 2006” zajmuje się głównie realizacją widowisk plenerowych, na pograniczu różnych dziedzin sztuki. Teatr przyjął alternatywną formę realizowania spektakli teatralnych: najpierw rodzi się wizja plastyczna, natomiast scenariusz i reżyseria pozostają w tle (lecz nie są pomijane). Wpisuje się w ten sposób w charakterystyczny dla Polski nurt teatru plastycznego.

W swoich spektaklach twórcy bazują na dużych obiektach scenograficznych, rozbudowanych kostiumach i igrają z prawdziwym żywiołem. Niejednokrotnie wykorzystują wodę i ogień dla podkreślenia dramaturgii.
Przedstawiane opowieści bazują na lokalnej, często zapomnianej historii.
Dzięki rozmachowi realizowanych działań, widzowie przenoszą się w inną przestrzeń, którą zbudowali dla nich twórcy. Grupa skupia artystów różnych dziedzin związanych z teatrem, dzięki czemu współpracuje też z innymi grupami, instytucjami i formacjami, a także prowadzi działalność edukacyjną.

08.09
(piątek)

TEATR SNÓW
„Pokój”
godz. 22:00

Scenariusz, reżyseria i oprawa plastyczna: Zdzisław Górski

Samotny mieszkaniec niezwykłego pokoju, usytuowanego na pograniczu marzenia
i rzeczywistości, czeka, śni, wspomina.
Jego przestrzeń przyciąga uwagę. Dla nas jest miejscem gry, zabawy .
Świat, który otacza bohatera jest karłowaty, chociaż licznie zaludniony. Nawet zazdrości czasem żyjącym tam postaciom. W normalnym pokoju nie potrafiłby jednak zamieszkać i żyć szczęśliwie.
Marząc o miłości nie dostrzega tej, która troszczy się o niego organizując jego życie. A czasem, chyba nie tylko we śnie, staje się jego partnerką. Mogłaby nią być .Gdyby ją dostrzegł.
Czy bohater ucieka od rzeczywistości, czy też na nią wpływa ?
Gdy śpi, to czy śni sen we śnie?
Czy my widzowie jesteśmy z jego snu ?
Czy będziemy gdy śnić przestanie ?
Może to on utrzymuje nas przy życiu?
Może istniejemy dzięki niemu, dzięki jego kreacji?
Dzięki jego samotnemu wysiłkowi by ciekawie śnić, by trwał teatr ?
Co będzie gdy ostatecznie opuści swój pokój?
Czas trwania: 45 min

Teatr Snów powstał w 1986 roku i jest nazywany klasykiem polskiego teatru ulicznego.
Znany jest z niepowtarzalnej poetyckiej stylistyki. Posługuje się metaforą opowiadając proste historie wyprowadzone z codzienności. Teatr prezentował swoje przedstawienia na wielu dużych i mniejszych festiwalach w Polsce. Grał na festiwalach w Archangielsku, Petersburgu, Awinionie, Brnie, Delft, Edynburgu, Gandawie, Stockton a także w wielu innych miejscowościach w Czechach, Belgii, Francji, Holandii, Hiszpanii, Włoch, Rumunii, Mołdawii, Ukrainy. Wielokrotnie występował w Niemczech.

09.09
(sobota)

TEATR  SNÓW
„Wyspa”
godz. 22:00

Scenariusz, scenografia i reżyseria: Zdzisław Górski

Prospero, pozbawiony władzy przez swojego brata, przypływa z córką na bezludną wyspę.
Studiuje zabrane ze sobą księgi i uczy się białej magii. Dzięki niej odmienia miejsce, w którym przyszło mu żyć, wypełnia je dźwiękami, barwami, zdarzeniami. Urządza wyspę – świat po swojemu.
Czy stanie się ona jego Wyspą Szczęśliwą ?
W magicznych zabiegach pomaga mu Ariel i inne duchy posłuszne. To Ariel, po latach, ma za zadnie doprowadzić do katastrofy statku wiozącego brata Prospera. Statek podczas burzy rozbija się nieopodal wyspy i Prospero ma okazję doświadczyć w różny sposób jego pasażerów.
Po inscenizacji, po burzy, rezygnuje z magii, i z kruchą nadzieją, wraca do świata, który musiał opuścić,który pewnie nie będzie lepszy, ale jest jego miejscem. Jest naszym miejscem.
Spektakl powstał na motywach „Burzy” W. Szekspira.
Czas trwania: 45 min

Teatr Snów powstał w 1986 roku i jest nazywany klasykiem polskiego teatru ulicznego.
Znany jest z niepowtarzalnej poetyckiej stylistyki. Posługuje się metaforą opowiadając proste historie wyprowadzone z codzienności. Teatr prezentował swoje przedstawienia na wielu dużych i mniejszych festiwalach w Polsce. Grał na festiwalach w Archangielsku, Petersburgu, Awinionie, Brnie, Delft, Edynburgu, Gandawie, Stockton a także w wielu innych miejscowościach w Czechach, Belgii, Francji, Holandii, Hiszpanii, Włoch, Rumunii, Mołdawii, Ukrainy. Wielokrotnie występował w Niemczech.

09.09
(sobota)

Terminus A QUO
„Winne”
godz. 23:00

reżyseria: Edward Gramont

„Winne” to spektakl historyczny, bowiem opowiada o historii miasta Grünberg – dzisiejszej Zielonej Góry, kiedy to miały miejsce procesy czarownic, które skazane na straszliwe męki podczas tortur, kończyły swój żywot na stosie. W spektaklu wykorzystane są kroniki z zapisanym protokołem przesłuchania jednej ze skazanych Elżbiety Cruzinger. Konstrukcja spektaklu to wizja teatralna Edwarda Gramonta podczas której mamy takie obrazy jak święto miasta, uczta, pospolite ruszenie w poszukiwania DIABŁA, uwięzienie podejrzanych kobiet, proces, stos, wniebowstąpienie skazanych duszyczek.
Czas trwania: 60 min

Terminus A QUO to teatr alternatywny działający od roku 1976 w Nowej Soli. Teatr wykorzystuje eksperymentalne formy pracy scenicznej oparte na doświadczeniach Jerzego Grotowskiego; sala teatralna nosi imię jednego z aktorów „Laboratorium” – Ryszarda Cieślaka. Na przestrzeni 40 lat swojej działalności grupa ma za sobą ponad 200 premier. Są to zarówno spektakle autorskie jak i adaptacje sceniczne poezji oraz działania performatywne. Zespół rokrocznie przygotowuje też spektakle uliczne i widowiska plenerowe, często nawiązujące do lokalnych tradycji, świąt i uroczystości (Winobranie, święta miast, noce muzeów itp). Założycielem teatru, reżyserem wszystkich przedstawień i autorem większości z nich jest Edward Gramont.

walk_icon Wirtualny spacer