MONITORING

Monitoring prowadzony jest przez Lubuski Teatr w Zielonej Górze w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia i obejmuje obszar wewnętrzny budynku wraz z przyległym do budynku terenem zewnętrznym. Więcej informacji można uzyskać drogą elektroniczną (adres e-mail: sekretariat@teatr.zgora.pl) lub poprzez stronę internetową MONITORING