Edukacja, oferty, noclegi

projekty

LABORATORIUM TWÓRCZE LUBUSKIEGO TEATRU

Celem projektu jest stworzenie przestrzeni w Lubuskim Teatrze przeznaczonej na działania edukacyjne: lekcje teatralne, warsztaty z aktorami i pedagogiem teatru, zajęcia arteterapeutyczne czy spotkania z artystami. A także takich wydarzeń, jak pokazy filmów, koncerty, recitale i małe formy teatralne. Ze względu na charakter działań mających się tam odbywać nazwaliśmy tę przestrzeń Laboratorium Twórczym Lubuskiego Teatru. Powołując je, pragniemy, aby teatr również stanowił miejsce działań widzów oraz forum wymiany myśli.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Infrastruktura kultury” oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

mkidn_01_cmyk20464898_10212490535850928_971855828_o (1)

HALINA  LUBICZ: ŚLADY I NAWIĄZANIA

banner_w_tle

Halina Lubicz, która w 1962 roku powołała Scenę Lalkową Lubuskiego Teatru, pozostawiła po sobie jeden tekst teoretyczny, w którym wyjaśnia, jak rozumie rolę teatru w życiu dziecka. Wyciągamy go z archiwum i traktujemy jako źródło inspiracji dla tworzenia działań animacyjno-edukacyjnych. Drugą inspirację stanowi praktyka pedagogiczno-teatralna artystki, zwłaszcza bogata korespondencja listowna prowadzona z dziećmi, które przychodziły na przedstawienia Sceny Lalkowej. Odpisywała jako „ciocia Halina”, w imieniu postaci z przedstawień bajkowych. W wysyłanych listach dzieci przedstawiały swoje wrażenia po obejrzanym przedstawieniu i dzieliły się swoimi przeżyciami, kłopotami, opisywały otaczający je świat. Prowadzenie korespondencji traktujemy jako motyw przewodni działań. Zakładamy, że aby zaistniała prawdziwa wymiana myśli, potrzeba do tego narzędzi, które umożliwią twórcze i komunikatywne opisywanie świata wewnętrznego i zewnętrznego. I takich narzędzi chcemy dostarczyć odbiorcom naszych działań.

W nawiązaniu do tekstu Haliny Lubicz „Start i meta”* i jej praktyki pedagogiczno-teatralnej powstały trzy bloki działań.

1. Ślady. Warsztaty filmowe, fotograficzne, teatralne i literackie dla seniorów i młodzieży

W roku1962 Halina Lubicz powołała Scenę Lalkową. Jakie ślady po niej pozostały? Co można wyczytać z dokumentów znajdujących się w archiwum teatru i znaleźć w magazynie lalek? Jak zapisała się w pamięci pracowników teatru, zielonogórzan i mieszkańców województwa lubuskiego? Grupa międzypokoleniowa będzie podążała tropami dawnej Sceny Lalkowej. Wyniki swojego śledztwa przedstawi w postaci filmu i wystawy fotograficznej.

Partner działania: Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku.

2. Dzieci listy tworzą. Artystyczne wakacje w Lubuskim Teatrze

Czy listy zawsze muszą być pisane? A gdyby były malowane lub wyklejane? Czy rozmawiamy wyłącznie za pomocą słów? A może też posługując się rytmem, muzyką, działaniem? Jak to jest współdziałać poprzez rytm, ruch, zadania plastyczne? Zapraszamy dzieci w wieku 8-12 lat do wspólnej zabawy i eksperymentów twórczych. W trakcie artystycznych wakacji będziemy szukać różnych sposobów komunikowania się, a wykorzystamy do tego gry i zabawy teatralne, granie na bębnach i przeszkadzajkach, a także, zainspirowani sztuką mail art stworzymy gigantyczny list-instalację plastyczną, który przetransportujemy na pocztę i wyślemy!

Partner działania: świetlica socjoterapeutyczna „Złote serca”

3. Jak z emocji czerpać moc? Warsztaty z zakresu edukacji emocjonalnej dla pedagogów, nauczycieli, animatorów oraz spotkania dla klas szkolnych

Lalki teatralne, niegdyś grające w przedstawieniach Sceny Lalkowej, zostaną wyjęte z dawnego kontekstu i staną się punktem wyjścia do tworzenia miniatur scenicznych. Te z kolei będą stanowiły dla arteterapeutów punkt wyjścia do działań z zakresu edukacji emocjonalnej. W trakcie czterech spotkań uczestnicy warsztatów dowiedzą się, w jaki sposób pogłębiać umiejętności rozpoznawania emocji, nazywania ich i wyrażania, wykorzystując działania artystyczne: muzyczne, dramowe, taneczne, plastyczne. Do poprowadzenia zajęć zostali zaproszeni arteterapeuci korzystający z narzędzi różnych dziedzin sztuk. Efektem warsztatów prowadzonych z dziećmi i spotkań z nauczycielami stanie się publikacja zawierająca scenariusze zajęć.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Edukacja kulturalna” oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

mkidn_01_cmyk20464898_10212490535850928_971855828_o (1)

KUJON! MAK! NERD! ŻART CZY HEJT?

kujonmaknerd_logosy

Wśród młodzieży zielonogórskich szkół krążą anegdoty, dowcipy i powiedzenia na temat typowych uczniów „jedynki”, „piątki” czy „elektrona”, ale też profili: „humanów” i „ścisłowców”. Większość traktuje z przymrużeniem oka stereotypy dotyczące ich samych i kolegów z innych szkół. Jednak zdarza się, że granica między żartem a hejtem zostaje przekroczona. Gdzie ona przebiega? Czy jest możliwa do uchwycenia? Projekt „Kujon! Mak! Nerd! Żart czy hejt?” zakłada przeprowadzenie badań, których celem jest znalezienie odpowiedzi na pytanie: „kiedy żart zamienia się w hejt”. Szkolny folklor słowny i ten obecny w przestrzeni Internetu zostanie zbadany z wykorzystaniem narzędzi: językoznawczych, sztuk wizualnych i filmowych. Doświadczenie i wiedza zdobyte w trakcie badań posłużą do przygotowania happeningu, w trakcie którego podziały przebiegające wzdłuż linii stereotypów zostaną podane próbie zniesienia.

W projekcie biorą udział szkoły: I Liceum Ogólnokształcące, V Liceum Ogólnokształcące im. K. Kieślowskiego, Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych. Do działań została zaproszona młodzież, która oglądała w Lubuskim Teatrze przedstawienie Pawła Kamzy „Dżama. Arabska noc” i spotkała się z artystami. Refleksja dotycząca stereotypów, zrodzona z przyglądania się własnej społeczności, a pojawiająca się w kontekście przedstawienia komentującego globalne konflikty, jednocześnie posiada potencjał odsłaniania ogólnych mechanizmów budujących postrzeganie „Innego”.

Autorki projektu: Emilia Adamiszyn (Lubuski Teatr), Bożena Sicińska (I Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze)

Projekt pt. „Kujon! Mak! Nerd! Żart czy hejt?” jest realizowany w ramach projektu Kultura Tędy, którego operatorem jest Regionalne Centrum Animacji Kultury. Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Bardzo Młoda Kultura.

WAGARY W LUBUSKIM TEATRZE

Wagary w Lubuskim Teatrze? Zapraszamy klasy do spędzenia dnia w teatrze zamiast w szkole! Dzień wagarowicza trwa u nas od 21 do 23 marca! A w programie pokazy spektaklu „Księżniczka na opak wywrócona” oraz wydarzenia towarzyszące spektaklowi.

ulotka wagary.jpg3

21, 22, 23 marca 2017, godz. 10:00 „Księżniczka na opak wywrócona”, reż. Robert Kuraś

Rezerwacja biletów – Impresariat Teatru, tel. 68 452 72 72 do 75 w. 35, 63

Spotkania towarzyszące spektaklowi:

Zrobię na opak!

Na opak? W odwrotnym kierunku, porządku niż trzeba? Przeciwnie niż powinno być? Czyli jak? W trakcie spotkania wykorzystamy naszą wyobraźnię, by zawiesić rządzące światem prawa, podważyć zastane hierarchie i zasady. Będziemy projektować „światy na opak”! Także przywołamy różne konteksty tekstu Calderona de la Barki/Jarosława Marka Rymkiewicza: widowiska kulturowe i tradycje teatralne, w których realizowany jest motyw świata na opak. W jakich sytuacjach zawieszamy prawa rządzące naszą rzeczywistością? Jakim celom to służy? Szukanie odpowiedzi na te pytania wprowadzi nas w zagadnienia spektaklu. Prowadzenie: Emilia Adamiszyn – pedagog teatru

Teatr w teatrze

Dlaczego na scenie wznoszona jest kolejna scena? Czemu służy taka teatralizacja teatru? A ile scen posiada Lubuski Teatr? Po przedstawieniu zapraszamy na niesamowitą, pełną zagadek wędrówkę po budynku Lubuskiego Teatru, której punktem startowym stanie się scenografia spektaklu. Spotkanie prowadzone jest w formie interaktywnej gry, a jego temat stanową różne przemiany, jakim podlegała relacja sceny i widowni na przestrzeni wieków. Prowadzenie: Emilia Adamiszyn – pedagog teatru

Przed spektaklem:  rozgrzewka!

W jaki sposób tworzy się ruch do przedstawienia? Czym jest konwencja teatralna i jak ją utrzymać? Zapraszamy na warsztaty ze współautorką ruchu scenicznego do przedstawienia „Księżniczka na opak wywrócona”. A podczas spotkania zabawy i zadania inspirowane pracą z aktorami w trakcie tworzenia przedstawienia. Prowadzenie: Kinga Górska – współautorka ruchu scenicznego i kostiumów do spektaklu „Księżniczka na opak wywrócona”.

Spotkanie z reżyserem przedstawienia Robertem Kurasiem

Na czym polega trudność wystawienia „Księżniczki na opak wywróconej”? Czym różni się praca reżysera od pracy aktora? Jak wyglądają podstawowe zadania aktorskie? Na warsztaty zaprasza reżyser przedstawienia Robert Kuraś.

Zasady udziału w wydarzeniu „Wagary w Lubuskim Teatrze”:

Zniżka na bilety 20% – o otrzymaniu zniżki decyduje kolejność zgłoszeń • Udział w spotkaniach jest bezpłatny (przy udziale w przedstawieniu) • Nauczyciel sam ustala harmonogram dnia: może dobierać dowolną ilość działań i proponować ich termin realizacji • W spotkaniach biorą udział grupy zorganizowane (15-25 osób).

 

Projekt został dofinansowany ze środków Urzędu Miasta Zielona Góra

 

plakat-emilia

FERIE  Z  TYMOTEUSZEM

Ferie z Tymoteuszem w Lubuskim Teatrze to pokazy spektaklu „Tymoteusz wśród ptaków” w reż. Katarzyny Kawalec oraz warsztaty pedagogiczno-teatralne inspirowane formą przedstawienia i jego tematami. Na przekór zimowej pogodzie zabraliśmy naszych najmłodszych widzów w podróż do słonecznych krain, pełnych dźwięków, zapachów i kolorów. W trakcie ferii, tak, jak mówią słowa piosenki rozpoczynającej przedstawienie, „Wyobraziliśmy sobie wiosnę!”.

Harmonogram: 8.02.2017, godz. 11:30; 9.02.2017, godz. 11:30 „TYMOTEUSZ WŚRÓD PTAKÓW”, reż. Katarzyna Kawalec

ZWIEDZANIE TEATRU

Pokazom spektaklu towarzyszyły spacery po teatrze, w trakcie których dzieci zdobywały wiedzę na temat tego, jak zbudowana jest maszyneria sceniczna, poznawały zawody teatralne i pracę osób, których nie widać z teatralnego fotela. Beata Sobicka-Kupczyk, aktorka Lubuskiego Teatru, wprowadzała uczestników w tajniki tradycyjnych technik lalkarskich m.in. na przykładzie lalek z przedstawienia „Tymoteusz wśród ptaków”

30.01-3.02.2017

PTASIE KRAINY, cz. 1 – warsztaty teatralno-plastyczne przeznaczone dla dzieci w wieku 8-12 lat.

W trakcie pięciu spotkań dzieci stworzyły egzotyczną krainę należącą do nieprzeciętnych mieszkańców. Zaludniły ją fantazyjne ptaki przygotowane w formie lalek teatralnych, masek, teatru cieni. W trakcie spotkań przyglądaliśmy się ptasiej społeczności, zastanawialiśmy się m.in. nad tym, czym są zasady, kto je ustanawia, w jakim celu i czy bezwzględnie należy ich przestrzegać? Oglądaliśmy świat „z innej perspektywy”, a także zastanawialiśmy się, co to właściwie znaczy być odpowiedzialnym za kogoś.

6-10.02.2017

PTASIE KRAINY, cz 2 – zajęcia teatralno-taneczne przeznaczone dla dzieci w wieku 8-12 lat W drugim tygodniu ferii podstawową formę ekspresji uczestników zajęć stanowiła improwizacja ruchowa, a wszystkie zabawy prowadzone były w nawiązaniu do tematu i formy przedstawienia „Tymoteusz wśród ptaków”. W trakcie zajęć dzieci urzeczywistniały w ruchu swoje pomysły, tworzyły działania inspirowane obserwacjami ruchu i reguł panujących w świecie przyrody.

Warsztaty pedgogiczno-teatralne prowadziła Emilia Adamiszyn

 

 

***

PLAKAT 123KULTURA

RAZ, DWA, TRZY. KULTURA I TY!

Tytułowe wyliczenie wskazuje na trzy instytucje kultury: Lubuski Teatr, Galerię BWA i Muzeum Ziemi Lubuskiej, które zaprosiły do siebie szkoły spoza Zielonej Góry. Liczby te wskazują również na trzy kroki, jakie trzeba wykonać, aby spotkać się z kulturą: pojechać, doświadczyć, zamienić na refleksję. Dzieci, które w ramach projektu przyjechały do Zielonej Góry obejrzały spektakl w Lubuskim Teatrze, a współpracujący z sobą edukatorzy z trzech instytucji zaprosili je na spotkania warsztatowe, które przybliżyły specyfikę każdego z trzech miejsc i prezentowanej przez nie sztuki. W odpowiedzi dzieci pracowały w szkołach z nauczycielami i przygotowały prace plastyczne ukazujące z ich perspektywy obraz sąsiadujących ze sobą na mapie Zielonej Góry instytucji. 

Zapraszamy do zapoznania się z przewodnikiem, który ukazał się na podsumowanie projektu. W nim trzy zielonogórskie instytucje kultury opisane z niecodziennej perspektywy. Przewodnik został przygotowany we współpracy z dziećmi, które brały udział w zainicjowanym przez Lubuski Teatr projekcie. W subiektywnym przewodniku definiują one teatr, galerię i muzeum od nowa, wyrażają swoje wrażenia, emocje i refleksje. Są także autorami ilustracji.

Przewodnik dostępny jest w Lubuskim Teatrze, a także w wersji elektronicznej:

https://issuu.com/magic.suitcase/docs/przewodnik_wersja_issuu

W projekcie brały udział dzieci z: Zespołu Szkół w Małomicach, Zespołu Placówek Oświatowych w Siedlisku, Szkoły Podstawowej w Świdnicy i filii w Koźli oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Niekarzynie.

Projekt realizowany był w terminie: wrzesień-grudzień 2016.

Projekt sfinansowano ze środków Fundacji PZU.

 

podchody teatralne LT

TEATRALNE PODCHODY

Lubuski Teatr zaprosił trzy klasy – każdą z nich na trzy spotkania. grupy odwiedzały Teatr między marcem a czerwcem i spotkały się z jego artystami i pracownikami, którzy przygotowali warsztaty, zabawy, zadania, gry, łamigłówki. Dzięki temu uczestnicy „podchodów” dowiedzieli się, jak wygląda praca poszczególnych osób i jak powstaje przedstawienie. Zadaniem każdego spotkania było przybliżenie grupy do celu: poznania sztuki teatru przez twórcze działania.

Do teatru przychodziły dzieci i młodzież z trzech zielonogórskich placówek: Miejskiego Przedszkola nr 34, Szkoły Podstawowej nr 6 im. Władysława Broniewskiego oraz Gimnazjum nr 6.

Projekt został dofinansowany ze środków Urzędu Miasta Zielona Góra.

 

PLAKAT Teatr nie gryzie - spróbuj go oswoić

TEATR NIE GRYZIE – SPRÓBUJ GO OSWOIĆ

Od maja do listopada 2015 roku Lubuski Teatr realizował działania edukacyjne pod hasłem „Teatr nie gryzie – spróbuj go oswoić”. Projekt zakładał serię wyjazdów z naszymi ”starymi” – ale i jednym nowym – przedstawieniem do miejscowości, których młodzi mieszkańcy mają utrudniony kontakt ze sztuką teatru, jego spektaklami i aktorami. Prezentacje spektakli (w gminnych i miejsko-gminnych ośrodkach kultury naszego regionu) połączone były z warsztatami dla różnych grup wiekowych: od przedszkola po gimnazjum i wieloma innymi działaniami aktywizującymi wszystkich uczestników. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego już na przełomie marca i kwietnia dofinansowało nasz projekt kwotą 50.000,- zł, a Zarząd Województwa Lubuskiego właśnie wyasygnował dodatkową kwotę w tej samej wysokości, co zapewniło nam pełną realizację wszystkich założeń. Do współrealizacji projektu wytypowane zostały następujące ośrodki: – Gmina Zabór, – Gminny Ośrodek Kultury w Trzebiechowie, – Centrum Artystyczno-Kulturalne „Zamek” w Krośnie Odrzańskim, – Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Czerwieńsku. W każdym z tych ośrodków Lubuski Teatr zaprezentował trzy swoje spektakle: – „Dziewczynka z zapałkami” – scenariusz Magda Żarnecka wg H. Ch. Andersena – dla grupy wiekowej przedszkolnej i wczesnoszkolnej, – „Kopciuszek” – scenariusz Magda Żarnecka wg braci Grimm i Ch. Perraulta – dla grupy wiekowej uczniów starszych klas szkół podstawowych. Przedstawienia, reżyserowane przez Przemysława Jaszczaka, oparte są na motywach znanych klasycznych baśni, lecz interpretowane scenicznie w nowatorskiej formie z wykorzystaniem nowych mediów jako sposobu prezentacji artystycznej. W ramach projektu został również wyprodukowany spektakl „Bestia” na podstawie scenariusza Maliny Prześlugi dla grupy wiekowej gimnazjalnej.

Przed przyjazdem Teatru w miejscowych szkołach odbyły się działania przeznaczone dla nauczycieli, dzieci i młodzieży (zajęcia plastyczne i literackie) oraz warsztaty do spektaklu. Po każdym z przedstawień młoda publiczność spotykała się z aktorami i otrzymywała specjalnie przygotowane dla niej programy teatralne z zadaniami i zabawami związanymi z tematyką przedstawień.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze.

mkidn_01_cmyk20464898_10212490535850928_971855828_o (1)

 

walk_icon Wirtualny spacer