Edukacja, oferty, noclegi

PROJEKTY MKiDN 2017

Projekt

„Halina Lubicz: ślady i nawiązania”

Halina Lubicz, która w 1962 roku powołała Scenę Lalkową Lubuskiego Teatru, pozostawiła po sobie jeden tekst teoretyczny, w którym wyjaśnia, jak rozumie rolę teatru w życiu dziecka. Wyciągamy go z archiwum i traktujemy jako źródło inspiracji dla tworzenia działań animacyjno-edukacyjnych. Drugą inspirację stanowi praktyka pedagogiczno-teatralna artystki, zwłaszcza bogata korespondencja listowna prowadzona z dziećmi, które przychodziły na przedstawienia Sceny Lalkowej. Odpisywała jako „ciocia Halina”, w imieniu postaci z przedstawień bajkowych. W wysyłanych listach dzieci przedstawiały swoje wrażenia po obejrzanym przedstawieniu i dzieliły się swoimi przeżyciami, kłopotami, opisywały otaczający je świat. Prowadzenie korespondencji traktujemy jako motyw przewodni działań. Zakładamy, że aby zaistniała prawdziwa wymiana myśli, potrzeba do tego narzędzi, które umożliwią twórcze i komunikatywne opisywanie świata wewnętrznego i zewnętrznego. I takich narzędzi chcemy dostarczyć odbiorcom naszych działań.

W nawiązaniu do tekstu Haliny Lubicz „Start i meta”* i jej praktyki pedagogiczno-teatralnej powstały trzy bloki działań.

1. Ślady. Warsztaty filmowe, fotograficzne, teatralne i literackie dla seniorów i młodzieży

W roku1962 Halina Lubicz powołała Scenę Lalkową. Jakie ślady po niej pozostały? Co można wyczytać z dokumentów znajdujących się w archiwum teatru i znaleźć w magazynie lalek? Jak zapisała się w pamięci pracowników teatru, zielonogórzan i mieszkańców województwa lubuskiego? Grupa międzypokoleniowa będzie podążała tropami dawnej Sceny Lalkowej. Wyniki swojego śledztwa przedstawi w postaci filmu i wystawy fotograficznej.

Partner działania: Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku.

 

2. Dzieci listy tworzą. Artystyczne wakacje w Lubuskim Teatrze

Czy listy zawsze muszą być pisane? A gdyby były malowane lub wyklejane? Czy rozmawiamy wyłącznie za pomocą słów? A może też posługując się rytmem, muzyką, działaniem? Jak to jest współdziałać poprzez rytm, ruch, zadania plastyczne? Zapraszamy dzieci w wieku 8-12 lat do wspólnej zabawy i eksperymentów twórczych. W trakcie artystycznych wakacji będziemy szukać różnych sposobów komunikowania się, a wykorzystamy do tego gry i zabawy teatralne, granie na bębnach i przeszkadzajkach, a także, zainspirowani sztuką mail art stworzymy gigantyczny list-instalację plastyczną, który przetransportujemy na pocztę i wyślemy!

Partner działania: świetlica socjoterapeutyczna „Złote serca”

 

3. Jak z emocji czerpać moc? Warsztaty z zakresu edukacji emocjonalnej dla pedagogów, nauczycieli, animatorów oraz spotkania dla klas szkolnych

Lalki teatralne, niegdyś grające w przedstawieniach Sceny Lalkowej, zostaną wyjęte z dawnego kontekstu i staną się punktem wyjścia do tworzenia miniatur scenicznych. Te z kolei będą stanowiły dla arteterapeutów punkt wyjścia do działań z zakresu edukacji emocjonalnej. W trakcie czterech spotkań uczestnicy warsztatów dowiedzą się, w jaki sposób pogłębiać umiejętności rozpoznawania emocji, nazywania ich i wyrażania, wykorzystując działania artystyczne: muzyczne, dramowe, taneczne, plastyczne. Do poprowadzenia zajęć zostali zaproszeni arteterapeuci korzystający z narzędzi różnych dziedzin sztuk. Efektem warsztatów prowadzonych z dziećmi i spotkań z nauczycielami stanie się publikacja zawierająca scenariusze zajęć.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Edukacja kulturalna” oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

Projekt

„Laboratorium Twórcze Lubuskiego Teatru”

Celem projektu jest stworzenie przestrzeni w Lubuskim Teatrze przeznaczonej na działania edukacyjne: lekcje teatralne, warsztaty z aktorami i pedagogiem teatru, zajęcia arteterapeutyczne czy spotkania z artystami. A także takich wydarzeń, jak pokazy filmów, koncerty, recitale i małe formy teatralne. Ze względu na charakter działań mających się tam odbywać nazwaliśmy tę przestrzeń Laboratorium Twórczym Lubuskiego Teatru. Powołując je, pragniemy, aby teatr również stanowił miejsce działań widzów oraz forum wymiany myśli.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Infrastruktura kultury” oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

mkidn_01_cmyk

walk_icon Wirtualny spacer